Audyt – podstawowe narzędzie kontroli dla przedsiębiorców

19 lut    Biznes

Wyróżniamy dwa najważniejsze rodzaje audytu. Może być on wykonywany na zlecenie instytucji zewnętrznych i mieć formę kontroli. Takich działań właściciele firm oczywiście nie lubią najbardziej. Drugim jego rodzajem jest audyt na potrzeby firmy, którego celem jest uzyskanie przez przedsiębiorcę wiedzy, na temat różnych rodzajów jej działalności i który jest często podstawowym narzędziem kontroli.

Różne rodzaje audytów – możliwość kontroli nad każdym obszarem działalności

Audyt może dotyczyć właściwie każdego obszaru działalności firmy. Popularne są na przykład audyty finansowe. Dzięki nim osoby zarządzające danym przedsiębiorstwem zyskują szczegółowe informacje na temat tego, jak w praktyce wygląda zarządzanie finansami oraz jak prowadzona jest związana z tym dokumentacja. Innym ważnym rodzajem audytu jest audyt jakości. Jest to proces kontroli nad zarządzaniem, procesem i produktem, którego celem jest ustalenie nie tylko jakości produktu, ale również wydajności procesów związanych z jego powstawaniem (bezpośrednich i pośrednich) oraz zarządzania całością. Dzięki temu rodzajowi audytu przedsiębiorca zyskuje pewność, że wszystkie procesy – od podejmowania decyzji na poziomie zarządu firmy, do powstania gotowego produktu, są przeprowadzane w sposób możliwie najwydajniejszy. Warto zdać sobie sprawę z tego, że sama kontrola i związany z nią raport nie są celami same w sobie, ale tylko narzędziami, które prowadzą do celu nadrzędnego. Jest nim oczywiście wprowadzenie konkretnych zmian, prowadzących do poprawienia danej sytuacji. Rodzajem audytu, który zasługuje na osobne omówienie jest audyt compliance, dotyczący zgodności podejmowanych w firmie działań z normami prawnymi i pozaprawnymi.

Audyt compliance – dlaczego jest taki ważny?

Przede wszystkim należy wyjaśnić sobie czym jest compliance. Termin ten pochodzi z języka angielskiego i oznacza zgodność. Jest to więc zgodność działań, procesów i decyzji w przedsiębiorstwie z określonymi normami. Do norm tych zalicza się przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w obszarach działalności związanych z firmą, zasady wewnętrzne panujące w przedsiębiorstwie i różnie pojmowane normy społeczne. Sprawdzenie zgodności i wdrożenie odpowiednich narzędzi zaradczych jest w tym przypadku istotne z kilku powodów. Nieprzestrzeganie przepisów może się okazać w razie kontroli katastrofalne w skutkach dla finansów firmy o raz zagrozić jej równowadze budżetowej – kary nałożone przez różne urzędy mogą być naprawdę dotkliwe. Brak przestrzegania zasad wewnętrznych prowadzi z kolei do zmniejszenia wydajności i utraty kontroli, czego skutkiem zawsze będzie pogorszenie wyników. Niedostosowanie działań firmy do norm społecznych może natomiast prowadzić do pogorszenia jej wizerunku, co dla wielu przedsiębiorstw bywa prawdziwą katastrofą. Więc pod adesem www.pwc.pl