Czy zajmuje się security operations center?

1 wrz    Biznes
soc

Przeniesienie wielu dziedzin naszego życia do sieci staje się rzeczywistością. Internet nie jest już tylko medium do wyszukiwania informacji. Z jego pomocą wykonujemy transakcje bankowe, podpisujemy umowy czy prowadzimy interesy. Przepływ istotnych danych stanowi pokusę dla cyberprzestępców. Tak samo jak nasza codzienność toczy się w wirtualnej rzeczywistości, podobnie i świat nadużyć ma tam swoje pole do działania. Jak się przed tym skutecznie bronić?

Co oznacza skrót security operations center?

SOC, czyli skrót od angielskiego określenia security operations center oznacza centra operacji bezpieczeństwa. Jednostki te, zajmują się ochroną danych oraz zapewnianiem ogólnie rozumianego bezpieczeństwa w sieci. Funkcjonują one w dużych przedsiębiorstwach różnych branż, sektorze finansowym i administracji publicznej. W ramach działań, których podejmuje COS, jest głównie zapewnienie ochrony dla sieci wewnętrznych oraz bezpiecznej wymiany informacji na zewnątrz. Całość opiera się na trzech fundamentach, których współdziałanie gwarantuje sukces. Są to nowoczesne technologie, odpowiednio zaplanowane procesy oraz wykwalifikowany zespół. Taki podział umożliwia bieżące monitorowanie, wykrywanie zagrożeń oraz ich szybkie usuwanie. 

Dlaczego warto zadbać o cyberbezpieczeństwa?

Utrata danych lub dostanie się ich w niepowołane ręce, może narazić firmę na bardzo duże straty. Informacja jest aktualnie bardzo cenną walutą. Przypadkowe udostępnienie jej konkurencji może mieć długofalowe skutki, które będą odczuwalne jeszcze na długo po ataku. Problemem jest też utrata wiarygodności wśród klientów, którzy mogą być już nieufni wobec podejmowania współpracy. Łatwo, więc utracić to, na co pracowało się latami. Podstawowe zabezpieczenia takie jak oprogramowanie antywirusowe, firewall, szyfrowanie, backup, silne hasła, powinny być powszechnie stosowane. W zależności od stopnia wrażliwości danych i możliwości ich nielegalnego użycia powinna rosnąć siła stosowanych zabezpieczeń. 

soc

Podstawowe sposoby na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w sieci

To, co w globalnym zakresie wykonują profesjonalne security operations center, możemy także wdrożyć we własnym zakresie i stosować w życiu prywatnym. Nie tylko duże firmy narażone są na ataki. Prywatne osoby, także mogą ich doświadczyć. Zabezpieczyć można się:

  • Instalując oprogramowanie antywirusowe, które będzie regularnie aktualizowane.
  • Ustawiać odpowiednio silne hasła i nie zapisując ich w łatwo dostępnych miejscach. 
  • Nie otwieraj załączników z e-maili pochodzących z niezweryfikowanych źródeł.
  • Ta gdzie jest to rekomendowane, korzystać z weryfikacji dwuetapowej.

Dbanie o cyberbezpieczeństwa może nas uchronić przed wieloma przykrymi konsekwencjami. Warto o tym pamiętać zarówno w biznesie, jak i w życiu codziennym.