Czym jest audyt?

3 lut    Biznes
soc

Audyt jest niezależną oceną danego podmiotu zewnętrznego lub wewnętrznego. Przeprowadza się go w celu określenia, czy system zarządzania w danej firmie jest zgodny z obowiązującymi normami, prawem, wymaganiami klienta czy potrzebami organizacyjnymi.

Badanie, nie kontrola

Audyt nie jest kontrolą czy karą. Przeprowadzany jest w celach prewencyjnych czy służących rozwojowi firmy. Jego wykonanie stanowi okazję do uczenia się, ale także pozwala dokonać oceny funkcjonowania systemu, zapobiec wystąpieniu błędów czy wyeliminować te już istniejące. Duże znaczenie podczas jego przeprowadzania ma przede wszystkim wywiad z pracownikami czy kierownictwem. Dzięki niemu osoba wykonująca badanie jest w stanie poznać faktyczną sytuację panującą w firmie. Audytu będzie skupiał się na ocenie funkcjonowania systemu jako całości. Nie należy więc obawiać się wytykania błędów konkretnych osób czy dokonywania oceny pracowników firmy. Wszelkie nieprawidłowości są opisywane w sposób ogólny. Wyjątkiem jest sytuacja świadomego działania pracownika na szkodę firmy czy wprowadzania audytora w błąd. Po zakończeniu oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa wskazane zostaną wady stosowanych rozwiązań i błędy, które należy wyeliminować.

Po co przeprowadzać audyt?

Głównym zadaniem przeprowadzenia oceny danego podmiotu będzie zdobycie odpowiednich informacji o funkcjonowaniu systemu, które pozwolą doskonalić w przyszłości procesy wewnątrz organizacji czy unikać błędów. Pod koniec sporządzany jest raport, w którym wskazywane są punkty do poprawy, a także te aspekty, które zostały ocenione pozytywnie. Istnieją 3 rodzaje audytów. Pierwszy z nich to wewnętrzny, inaczej I strony. Każda firma czy instytucja z systemem zarządzania jakością ma obowiązek jego wykonania. Przeprowadzany jest on zazwyczaj przez kompetentnych i przeszkolonych pracowników firmy. Istnieje jednak także możliwość zlecenia jego wykonania zewnętrznej firmie. Drugi rodzaj to audyt klienta, a ostatni – certyfikacyjny. Przeprowadzają go specjalne jednostki, które po uzyskaniu wyniku decydują, czy przyznać stosowne certyfikaty.