Czym są specjalne strefy ekonomiczne?

12 cze    Biznes
Specjalne strefy ekonomiczne

Działalność gospodarcza dla niektórych podmiotów może być utrudniona na przykład przez wysokie podatki. Ale na terenie całego kraju działają wyodrębnione obszary, w których koszty z tego tytułu są znacznie obniżone. I nazywa się je właśnie specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Specjalne strefy ekonomiczne – Co warto wiedzieć o nich wiedzieć?

Przedsiębiorstwa działające w specjalnej strefie ekonomicznej mogą korzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych. Na terenie całej Polski takich obszarów jest 14 i będą one działały co najmniej do roku 2026. Chociaż w 2018 weszła w życie ustawa dzięki której z takich zwolnień mogą korzystać także firmy wybudowane w innych miejscach.

Specjalne strefy ekonomiczne (https://www.pwc.pl/pl/uslugi/innowacje-badania-rozwoj/specjalne-strefy-ekonomiczne.html) nie mogą zajmować więcej niż 25 000 hektarów. Ich celem jest pobudzenie rozwoju w regionach i przyciąganie inwestorów. Pierwsze z nich zaczęły powstawać w roku 1994, a najstarszą jest SSE Euro – Park Mielec. Obecnie istnieją na terenie około 200 miast i 300 gmin. W sumie znalazło w nich zatrudnienie ponad 300 tysięcy pracowników w zakładach głównie z Niemiec, Polski, Holandii i Stanów Zjednoczonych.

Powstanie specjalnej strefy ekonomicznej zależne jest od Rady Ministrów, a zezwolenie na ich działalność wydaje minister gospodarki.

Z czego korzystają przedsiębiorcy w SSE, a jakie mają obowiązki?

Oprócz ulgi podatkowej inwestorzy w specjalnej strefie ekonomicznej mogą korzystać z atrakcyjnego terenu, uzbrojonych gruntów i infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności. Mają wsparcie prawne i organizacyjne lokalnych władz. W zamian ponoszą koszty na działalność przez co najmniej 3 lub nawet 5 lat, ponoszą koszty administracyjne, a ich działalność musi odbywać się tylko w tych strefach.

Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce:

 • Kamiennogórska SSEMP (specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości)
 • Katowicka SSE
 • Kostrzyńsko – Słubicka SSE
 • Krakowski Park Technologiczny
 • Legnicka SSE
 • Łódzka SSE
 • SSE Euro – Park Mielec
 • Pomorska SSE
 • SSE Starachowice
 • Suwalska SSE
 • TSSE Euro – Park Wisłosan
 • Wałbrzyska SSE
 • Warmińsko – Mazurska SSE