Czym zajmuje się dyrektor generalny?

13 mar    Biznes

CFO (ang. Chief Financial Officer), czyli dyrektor finansowy to jedno z najważniejszych stanowisk w każdej firmie. Niegdyś do obowiązków dyrektora finansowego należało głównie planowanie faktur, opłacanie podatków, prowadzenie księgowości, czy też kontakt z bankami. Niemniej jednak w ostatnich latach kompetencje i obowiązki dyrektorów finansowych rosną.

Czym zajmuje się CFO?

W ostatniej dekadzie obserwuje się rosnące oczekiwania pracodawców wobec dyrektorów finansowych. Chociaż jeszcze kilkanaście lat temu ich obowiązki ograniczały się do zobowiązań względem pracodawców, to obecnie CFO jest zobligowany do rozwiązywania kwestii urzędowych.

Ponadto coraz częściej wymaga się od osoby dzierżącej to stanowisko wyznaczania kierunku firmy w długiej perspektywie. Inaczej rzecz ujmując współczesny dyrektor finansowy w swoich działaniach skupia się m.in. na tak ważnych dla funkcjonowania firmy działaniach jak:

  • odnajdywanie sposobów na zwiększenie przychodu,
  • poprawianie konkurencyjności firmy,
  • podwyższanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

W praktyce oznacza to, że decyzje podjęte przez dyrektorów finansowych mają niebagatelny wpływ na wszystkie najważniejsze parametry gospodarcze. Wszystkie z podjętych decyzji przez tę grupę zawodową wywierają wpływ na PKB, poziom inwestycji, zatrudnienia czy też na wysokość inflacji.

Nadmiar obowiązków wobec urzędów

Ogrom obowiązków, którym obciążeni są dyrektorzy finansowi wymaga od nich doskonałej organizacji czasu, wysokich umiejętności interpersonalnych oraz co najważniejsze ogromnej wiedzy z zakresu rachunkowości, księgowości oraz praktycznych umiejętności „radzenia sobie” z urzędami. Aby podkreślić ilość obowiązków warto przypomnieć, że przeciętny CFO w firmie (www.pwc.pl/pl/cfo-compass.html) jest odpowiedzialny wobec urzędów.

Przykładowo odpowiada on za sprawozdawczość wobec GUS oraz NBP. Niestety w Polskich warunkach prawnych CFO w dużej firmie średnio w roku jest zobligowany do nadesłania łącznie ok. 160 sprawozdań tylko do tych dwóch instytucji. To wciąż jedynie fragment zobowiązań. Ponadto CFO jest zobowiązany do rozliczania podatków oraz przesyłania deklaracji podatkowych.

Jeżeli Urząd Skarbowy nie zarzuci dużej firmie żadnych nieprawidłowości kontakt z urzędem ograniczy się do „jedynie” ok. 70 sprawozdań rocznie. Natomiast w przypadku oskarżenia firmy przez US o zaniżenie zobowiązań dochodzenie do sprawiedliwości w sądzie zajmuje średnio niemalże 5 lat. Przez cały ten okres CFO musi poświęcać swój czas na przygotowywanie do rozpraw sądowych i udowadnianie braku pomyłki.