Podatki pośrednie

13 kwi    Biznes

Nie ma nic bardziej pewnego, niż podatki. Ta prawda znajduje odzwierciedlenie w działaniach rządów na całym świecie, którzy to tworzą wciąż nowe, często absurdalne daniny. Grupą wielu różnych podatków są podatki pośrednie.

Czym są podatki pośrednie 

To publiczne daniny, które płacone są w pieniądzu w sposób przymusowy i niestety bezzwrotny. Jest to forma zasilania budżetu państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy się podatek akcyzowy, podatek od gier losowych, podatek VAT, a także cło. Nazwa „pośredni” wzięła swój początek od sposobu jego pobierania. W przeciwieństwie do niektórych danin, podatek ten nie jest płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, tylko przy nabywaniu określonego dobra. Jako przykład posłużyć może podatek VAT. Jest on wliczony w cenę wielu nabywanych w sklepach artykułów, np. masła czy ryzy papieru. Określone stawki podatków pośrednich ustalone są w przypadku określonych grup produktów. Objęte tym rodzajem podatków są także usługi. Tak rzecz ma się w przypadku np. podatku od gier losowych. Tu z kolei podatek jest już wliczony w cenę, którą trzeba zapłacić, aby możliwe było branie udziału w grze np. w wyniku działania, jakim jest kupienie losu na loterii. Po raz pierwszy podatki pośrednie wprowadzone zostały przez generalnego kontrolera finansów za panowania Ludwika 14., Jeana Baptista Colbert. Wówczas podatki pośrednie wliczane były w cenę różnych towarów (np. cukru czy soli) wszyscy mieszkańcy państwa byli zmuszeni do ich uiszczania.

Większa sprawiedliwość?

Podatek pośredni to to pewna część ceny praktycznie każdego produktu nabywanego w sklepach – http://pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie.html. W rzeczywistości oznacza to, że państwo nie tylko bezpośrednio zabiera nam pewną część naszych dochodów, ale także sięga do naszych kieszeni w wielu codziennych sytuacjach. Mimo to, według wielu koncepcji podatki pośrednie są znacznie prostsze, charakteryzuje je także większa skuteczność, a jednocześnie sprawiedliwość, niż w przypadku podatków bezpośrednich, gdyż nikt nie jest w stanie uniknąć ich płacenia.