Split payment – podstawowe informacje

3 sie    Biznes
Specjalne strefy ekonomiczne

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności (w skrócie MPP) spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Obawiają się oni utraty płynności finansowej. Jednakże obawy te wynikają przede wszystkim z braku wiedzy i informacji. Na czym będzie on polegał oraz kogo będzie dotyczył, przedstawione zostało poniżej.

Co to jest mechanizm podzielnej płatności i od kiedy będzie obowiązywał?

Mechanizm podzielnej płatności polega na tym, iż płatność nabywcy za towary lub usługi trafia na dwa rachunki. Na rachunek bieżący trafia kwota netto, natomiast na specjalny rachunek VAT trafia kwota podatku VAT. Stosowany on będzie w relacjach B2B w zakresie faktur, których wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł. Od dawna istniał przepis, że po przekroczeniu tej kwoty, obowiązkowa jest płatność przelewem.

W przypadku podzielnej płatności ustawodawca nakłada obowiązek oznaczania faktur klauzulą „mechanizm podzielnej płatności”. Brak tego oznaczenia skutkować będzie sankcją w wysokości 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Za środki zgromadzone na koncie VAT-owskim będzie można nie tylko opłacać zobowiązania podatkowe, ale również takie należności jak: akcyza, cło oraz składki ZUS.

System ten funkcjonuje już w Polsce od 01 lipca 2018 roku, jednakże dotychczas był on dobrowolny. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz inne ustawy nakładają obowiązek stosowania split paymentu na niektóre branże od 01.09.2019 roku. Ma to na celu zniwelowanie oszustw związanych z wyłudzeniami VAT. MPP zastąpi dotychczas stosowane odwrotne obciążenie, które nie wystarczało w zabezpieczeniu wpływów z VAT.

Kogo dotyczy split payment?

Od 01 września 2019 obowiązkowy podział płatności pwc.pl obowiązywać będzie takie sektory polskiej gospodarki jak: sektor budowlany, sektor obrotu stalą, sektor surowcami wtórnymi oraz sektor elektroniczny. I jak zostało wcześnie wspomniane, mechanizm ma być stosowany przy transakcjach powyżej 15 tys. zł. Szczegółowy wykaz towarów i usług podlegający stosowaniu MPP ma być ujęty w załączniku nr 15 ustawy o VAT.