Sposób na uratowanie przedsiębiorstwa i odbudowanie zaufania kontrahentów

9 mar    Biznes

Restrukturyzacja to pojęcie wieloznaczne i złożone, które w uproszczeniu oznacza zmianę struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu zwiększenia jego wydajności lub funkcjonalności. Polega na podjęciu działań, które pozwolą wyciągnąć firmę z problemów finansowych najczęściej poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacja pozwala zyskać czas

Zwykle gdy firma zmaga się z problemami finansowymi, wierzyciele są coraz bardziej zniecierpliwieni. Wysyłają więc wezwania do zapłaty, a jeśli nie przyniesie to rezultatów, kierują sprawę do sądu, by w końcu rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Rozpoczęcie restrukturyzacji sprawia jednak, że trwające dotąd postępowania egzekucyjne są wstrzymane, a nowych nie można wszcząć. Tym samym przedsiębiorstwo może zyskać dodatkowy czas.

Lepsze relacje z wierzycielami i płynność finansowa

Problem z wypłacalnością sprawia, że trudno jest utrzymać dobre relacje z kontrahentami czy dostawcami. Bardzo szybko mogą oni stracić zaufanie do przedsiębiorstwa, co jeszcze bardziej pogorszy jego pozycję na rynku. Restrukturyzacja może to zmienić. Próbując osiągnąć porozumienie z wierzycielami, przedsiębiorca pokazuje, że jest gotowy na znalezienie kompromisu. Korzystając z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, możliwe jest wyciągnięcie firmy z przejściowych problemów. Wierzyciele zyskują natomiast gwarancję, że z zaproponowanych warunków spłaty dłużnik będzie w stanie realnie się wywiązać. Dzięki temu mają większe zaufanie do firmy. Przedsiębiorca ma natomiast możliwość polepszenia swojej kondycji finansowej. Czasem wystarczy już samo wstrzymanie egzekucji i spłata niektórych zaległości finansowych, by odzyskać płynność. W ustawie regulującej kwestie restrukturyzacji przewidziane są również możliwości, z których może skorzystać przedsiębiorca, gdy prowadzona jest restrukturyzacja. Będzie to odroczenie terminu, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zadłużenia czy konwersja zadłużenia na udziały lub akcje.