Zarządzanie ryzykiem w firmie

25 paź    Biznes

W prowadzeniu przedsiębiorstwa niezwykle ważny jest aspekt zarządzania ryzykiem. Co to takiego? Do czego służy?

Definicja

Jest to systematyczne stosowanie praktyk i procedur oraz podejmowanie decyzji w celu nadzorowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do ryzyka.

Procesy w zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem zachodzi w kilku etapach. Pierwszym z nich jest identyfikacja ryzyka, czyli wykrywanie ryzyk istniejących w firmie. Pomocne są rozmowy z pracownikami oraz ankiety. Istotnym elementem jest też pomiar ryzyka. Polega na szacowaniu skutków wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz jego prawdopodobieństwo. Następnym etapem jest sterowanie ryzykiem. W tym etapie dobiera się konkretne metody zarządzania ryzykiem (sprawdzisz tutaj) takie jak na przykład przeciwdziałanie ryzyku. Ostatnim, ale jakże istotnym procesem jest monitorowanie- ocenia efektywność wybranych metod.

Reakcja na ryzyko

Przede wszystkim kluczowe jest znalezienie równowagi pomiędzy kosztami redukcji ryzyka a jego skutkami. Głównie chodzi o to by minimalizować ryzyko zagrożeń, jednocześnie wykorzystując nadarzające się okazje. Rozróżnia sie kilka możliwych reakcji na ryzyko. Jedną z najprostszych metod jest unikanie ryzyka. Pełni funkcje prewencyjną, jest to zapobieganie ryzku oraz jego skutkom. Niekiedy stosuje sie przeniesienie. Polega na przeniesieniu odpowiedzialności na inny podmiot. Dobrym rozwiązaniem jest też łagodzenie. Celem jest tutaj osiągnięcie akceptowalnego poziomu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia. Ostatecznie można zastosować także akceptację. Wybiera się ten sposób wtedy, gdy nie da się wyeliminować ryzyka lub go zmniejszyć.

Monitorowanie i kontrola ryzyka

Po dokładnym rozpoznaniu ryzyka i wybraniu metod ochrony przed zagrożeniem należy wprowadzić monitoring ryzyka. Należy obserwować ryzyko, a także badać skuteczność wybranych metod. Ważne jest to, by sprawdzić czy ryzyko uległo zmianie. Analizę ryzyka należy poddać weryfikacji. Niezwykle istotne jest prowadzenie systematycznej dokumentacji. Każda firma powinna tworzyć raporty dotyczące procesu zarządzania ryzykiem.

Ryzyko to nieodzowny element każdego aspektu ludzkiego życia, szczególnie często występuje w biznesie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, kluczem do sukcesu jest umiejętne rozpoznanie ryzyka i ochrona przed zagrożeniem, do tego właśnie służy zarządzanie ryzykiem.